Warning: preg_match(): Unknown modifier '4' in /usr/home/gnlrussellbedford.es/web/backoffice/funciones.inc.php on line 152 Concessions Administratives
Inici Serveis Concessions Administratives

Concessions Administratives

Asepyme_Imagenes_Horizontal_co.jpg

La complexa conjuntura econòmica en que es troba immers el sector públic obliga als diferents ens a dissenyar estratègies i mecanismes per la seva sostenibilitat financera, mitjançant polítiques de racionalització i contenció de la despesa pública.

Des de GNL Auditores, oferim la nostra col·laboració en el disseny d’aquests mecanismes de control intern en els següents àmbits d’actuació: 

 • Assignació òptima dels recursos
 • Sostenibilitat i contenció de l’estructura de costos
 • Plans de refinançament del deute
 • Plans de viabilitat i sanejament
 • Plans de tresoreria a curt i llarg termini
 • Informació analítica dels indicadors per facilitar la presa de decisions del govern

Serveis de revisió i auditoria de concessions

Els nostres serveis en l’àmbit de la revisió i auditoria de concessions estan dirigits a Ajuntaments. Els nostres serveis inclouen l’assessorament en els següents contextos: 

-  A la finalització de les concessions

 • Avaluar l’estat actual de la concessió
 • Analitzar la correcta imputació a tarifa dels costos de la concessionària i del compliment d’altres obligacions del contracte
 • Identificar debilitats de la concessió i de control per part de l’Ajuntament de cara a implementar millores en la futura nova concessió.

-  Durant la concessió

 • Auditar expedients de revisió de preus presentats per la concessionària
 • Elaborar informes pericials en el marc d’algun conflicte entre l’Ajuntament i la concessionària
 • Liderar la negociació amb la concessionària

Comptem amb experiència principalment en les concessions de cicle integral d’aigua i clavegueram, escombraries i neteja viària, servei de cementiri i tanatori, deixalleria,  ports, zones blaves, instal·lacions esportives, zones de mobilitat i altres.

Serveis d’assessorament en la preparació de noves concessions

Els nostres serveis en l’àmbit de l’assessorament en la preparació de noves concessions inclouen els següents punts:

 • Anàlisis de la viabilitat de la concessió: elaboració de Models econòmics financers considerant les necessitats d’inversió per part de la concessionària, cànon inicial i anual a pagar a l’Ajuntament, i retribució a la concessionària
 • Valoració de la concessió amb la finalitat d’estimar l’import del cànon inicial a percebre per l’Ajuntament
 • Anàlisis de la conveniència de prestar el servei públic via gestió directa, indirecta o de forma mixta (societat de capital mixt – Ajuntament i concessionària)
 • Col·laboració amb el redactat del Plec de Clàusules
 • Preparació del Projecte d’establiment
 • Assessorament en les comissions encarregades del projecte de concessió (amb figures polítiques i tècniques de l’Ajuntament) i presència en la presa de decisions en els Plens municipals

Comptem amb experiència principalment en les concessions de cicle integral d’aigua i clavegueram, escombraries i neteja viària, servei de cementiri i tanatori, deixalleria,  ports, zones blaves, instal·lacions esportives, zones de mobilitat i altres.

Beneficis pels Ajuntaments

Els nostres serveis aporten diferents beneficis als Ajuntaments i l’experiència ens confirma que aquests aposten pels nostres serveis periòdicament. Aquests beneficis són principalment:

Beneficis a curt termini

 • Millora en el control de les concessions administratives
 • Suport en la renegociació amb les concessionàries
 • Reducció del deute amb les concessionàries mitjançant la negociació en base al compliment del contracte i plec de condicions
 • Reducció de les tarifes repercutides als ciutadans
 • Identificació de les debilitats de la concessió

Beneficis a mig-llarg termini

 • Reducció de partides pressupostàries
 • Millores en la rendibilitat dels serveis públics pels Ajuntaments
 • Mitjançant l’anàlisi històric de la concessió, assolir millores en la retribució al conjunt municipal procedent de la fixació del cànon inicial i anual de les noves concessions.
 • Refinançament del deute amb entitats financeres millorant el compliment del pressupost municipal.
Member of Russell Bedford International