Warning: preg_match(): Unknown modifier '4' in /usr/home/gnlrussellbedford.es/web/backoffice/funciones.inc.php on line 152 Revisions Independents de Negoci (IBR)
Inici Serveis Revisions Independents de Negoci (IBR)

Revisions Independents de Negoci (IBR)

fiscal.jpg

En l`actual context econòmic sorgeix la necessitat de disposar d`un anàlisi d`un tercer independent, Revisions Independents de Negoci (IBR), que faciliti una visió clara i transparent tant a les pròpies entitats financeres com a la societat, principalment, sobre la posició de tresoreria de la societat i la seva evolució en el futur, i utilitzar aquesta informació com a base sobre la qual plantejar l`operació de reestructuració del deute financer. En aquestes circumstàncies, un anàlisi objectiu del pla de negoci de la companyia, realitzat per assessors independents com GNL, amb experiència en aquest tipus de situacions, pot ser molt valorat. La realització d`un IBR proporciona una avaluació objectiva i independent sobre el negoci, permetent al deutor, els seus creditors i inversors comptar amb una base sòlida per afrontar el futur. A més, ofereix una avaluació rigorosa i independent de les necessitats de finançament i de les potencials vies de generació de caixa addicionals, així com obtenir conclusions sobre potencials millores en la tresoreria lligades a aspectes operatius.

Aquest anàlisi ha de considerar, entre altres, els següents factors: 

  • Causes de la baixa rendibilitat del negoci i/o els actuals problemes per poder generar la tresoreria necessària.
  • Capacitat de la societat per, des del punt de vista operatiu i financer, atendre les seves obligacions financeres.
  • Risc d`ineficiències en la gestió.
  • Estructura del deute actual i les seves garanties.
  • Raonabilitat de les hipòtesis de negoci utilitzades per la societat.
  • Alternatives possibles per generar liquiditat. 

El IBR ha de permetre contestar tres qüestions clau:

1.- Quins són els aspectes que han portat el negoci a la situació actual i com han impactat en la generació de caixa.

2.- Una visió independent del pla de viabilitat proposat per la societat i els seus accionistes als seus creditors, jutjant la factibilitat dels canvis d`orientació estratègica sobre els quals es recolza el futur de la societat amb un enfocament centrat en la generació de caixa per al repagament dels seus deutes.

3.- Visibilitat de les opcions i potencials recomanacions per a la conservació/generació de liquiditat i la potencial reestructuració del deute en funció dels fluxos de generació de caixa previstos, així com en la consideració d`un potencial pla de contingència en funció de l`evolució dels esdeveniments.

El IBR no ha de ser només part del procés d`un refinançament, sinó que correctament executat ha de posar de manifest els diferents riscos i opcions als quals les parts s`enfronten, per un cop encarrilat el procés de reestructuració financera i operativa, si escau, aquest anàlisi serveixi com a full de ruta del procés.

Member of Russell Bedford International